Co je dds

Švédská 35, Praha 5 | ddsp5@seznam.cz | +420 777 317 773 | kontakty |

Dětské divadelní studio

Cílem práce je koncepční a výchovná práce s dětmi, zajišťovaná formou provozování divadelních představení.Tato tvorba pozitivně ovlivňuje jejich osobnost, učí je zodpovědnosti a úctě k práci . V současné době se DDS Prahy 5 stalo součástí koncepce Švandova divadla na Smíchově a svá představení uvádí ve studiových prostorách tohoto divadla.

Desatero DDS

  1. DDS je pod záštitou nadace Umění pro zdraví
  2. DDS spravuje o.s. KLAP
  3. DDS není „přípravkou“ na umělecké školy
  4. Děti které mají zájem , stát se členy DDS absolvují 2 návštěvy provozu zdarma a mají možnost, se sami se rozhodnout o svém členství
  5. Přijímání členů je omezeno věkem a počtem dětí v jednotlivých skupinkách (upřednostňujeme děti mladší 15 let)
  6. DDS hospodaří z grantů, sponzorských darů a členských příspěvků
  7. Díky grantům nadace , mohou být členy DDS i děti ze slabších soc. vrstev
  8. DDS není „dramaťák“ , ale divadelní studio, kde se děti seznámí s komplexní divadelní tvorbou.
  9. Divadelní představení DDS uváděná ve Studiu Švandova divadla jsou vždy výsledkem dlouhodobé, intenzivní práce. Premiéra je vždy pro členy odměnou – divadelním tvarem, který prezentuje DDS jako součást výchovného programu pro školy ve spolupráci se ŠD.
  10. DDS má svůj specifický vnitřní řád, který je respektován jak lektory, tak i dětmi.

historie DS

září 1992
Vzniká Dětské studio (DS) jako součást divadla Labyrint na Smíchově.
1992 – 1998
DS postupně nastudovalo a uvedlo více než dvě desítky premiér v divadle Labyrint

historie DDS

květen 1998
Zrušení divadla Labyrint – Dětské studio přechází pod správu Nadace umění pro zdraví a přijímá nové jméno Dětské divadelní studio Prahy 5 (DDS).
říjen 1998
DDS získává zkušebnu od Úřadu městské části Prahy 5 v nebytových prostorech ve Švédské ulici 35 na Smíchově, kde působí dodnes.
1998 –1999
DDS účinkuje v klubu na Novotného lávce v Praze 1.
1998 –1999
DDS se účastní celostátní přehlídky poezie Šrámkova Sobotka.
1999 –2002
DDS hraje v Divadle v Celetné na Starém Městě a v Památníku písemnictví na Strahově; pořádá dobročinná představení ve prospěch Diagnostického ústavu v Dobřichovicích a v sále U Koruny v Radotíně.
2000
Pohádka Dvě Rozárky získává II.cenu v celostátní literární soutěži o původní pohádku (Praha,Evropské město kultury 2000).
2003 – do současnosti
Od roku 2003 hraje DDS ve Švandově divadle na Smíchově.